แบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อองค์การบริหารส่วนตำบล สามารถ คลิกดาวน์โหลดไฟล์ได้ตามลิงค์ด้านล่างนี้ได้ครับ

แบบสำรวจความพึงพอใจ คลิกเพื่อดาวน์โหลดแบบฟอร์ม