ประกาศเปิดเผยราคากลาง จ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.4 และ ม.6 จำนวน 3 สาย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส? (e-bidding)

รายละเอียดคลิก