ประกาศเปิดเผยราคากลาง จ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.4 และม.6 จำนวน 3 สายด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

รายละเอียดคลิก