กำหนดการยื่นแบบ และชำระภาษี ประจำปี 2559

 

1.ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ตั้งแต่ มกราคม-กุมภาพันธ์ ของทุกปี

2.ภาษีป้าย                ตั้งแต่ มกราคม-มีนาคม ของทุกปี

3.ภาษีบำรุงท้องที่        ตั้งแต่ มกราคม-เมษายน ของทุกปี

4.ค่าธรรมเนียมและใบนุญาติต่างๆ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่กองคลัง งานจัดเก็บรายได้ โทร 035-431557 ต่อ 17