กิจกรรมแจกหน้ากากอนามัยแบบผ้าให้แก่ประชาชนตำบลสนามคลี