กิจกรรมฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อไวรัสโควิด-19 องค์การบริหารส่วนตำบลสนามคลี