ภาพกิจกรรมจิตอาสา “พัฒนาเนื่องในโอกาสวันสำคัญของชาติวันสมเด็จพระนเรศวร (วันกองทัพไทยถือเป็นวันยุทธหัตถี) เมื่อวันที่ 18 มกราคม  2563  ณ  บริเวณถนนทางหลวงชนบท หมายเลข 3066 สายสำนักตะฆ่า (ทางเข้าสำนักปฏิบัติธรรมวัดสวนขวด) หมู่ที่ 4