เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2559   ณ  ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลสนามคลีโดยมีคณะผู้บริหาร   สมาชิกสภาฯ  พนักงาน  กำนัน  ผู้ใหญ่บ้าน  ผู้นำหน่วยงานราชการและประชาชนในพื้นที่ตำบลสนามคลี

เข้าร่วมกิจกรรม  โดยมีการกล่าวปฏิญาณตน  เพื่อชาติ  ศาสนา พระมหากษัตริย์  ร่วมร้องเพลงเคารพธงชาติและเพลงสรรเสริญพระบารมี  โดยพร้อมเพรียงกัน

 

Read more ...

ภาพการเข้าร่วมกิจกรรม "สุพรรณบุรี น้อมอาลัย รำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เสด็จสู่สวรรคาลัย ธ สถิตในดวงใจไทยนิรันดร์" เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2559 ณ ศาลากลางจังหวัดสุพรรณบุรี เวลา 16.00 - 19.00 น.โดยมีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานส่วนตำบล อบต.สนามคลี ร่วมแปรอักษรข้อความ "สุพรรณบุรีรักพ่อ"

 

Read more ...

 

ประชาคมหมู่บ้านเพื่อจัดทำแผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2560-2562) วันที่ 3 - 12 ก.พ.2559

  

Read more ...

การจัดประชุมประชาคม จัดทำแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2559
ณ อาคารอเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลสนามคลี โดยมีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำหน่วยงานต่างๆ และประชาชนในพื้นที่ องค์การบริหารส่วนตำบลสนามคลี ได้เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน

 

Read more ...

กำหนดการยื่นแบบ และชำระภาษี ประจำปี 2559

Read more ...
Page 1 of 3