กิจกรรมแจกหน้ากากอนามัยแบบผ้าให้แก่ประชาชนตำบลสนามคลี

Read more ...

          กิจกรรมฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อไวรัสโควิด-19 องค์การบริหารส่วนตำบลสนามคลี

Read more ...

ภาพการตรวจติดตามการแก้ไขปัญหาน้ำเสียและกลิ่นเหม็นจากฟาร์มสุกรในเขตตำบลสนามคลี  วันที่อังคารที่  3  มีนาคม  2563

 

Read more ...

          โครงการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 องค์การบริหารส่วนตำบลสนามคลี

Read more ...

ภาพการตรวจสอบสถานที่ประกอบกิจการฟาร์มสุกรในเขตตำบลสนามคลี เพื่อแก้ไขปัญหาการปล่อยน้ำเสียลงแม่น้ำท่าว้าและปัญหากลิ่นเหม็นที่เกิดขึ้นจากฟาร์มสุกร ณ วันที่ 20-21 กุมภาพันธ์ 2563

Read more ...