ประกวดราคาจ้างก่อสร้างดาดคอนกรีตคูส่งน้ำ ม.4 และม.6 ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  รายละเอียดเอกสารคลิก...