ผู้บริหาร

  • นายเทิดมงคล สุพรรณคง ตำแหน่ง นายก

  • นายเฉลิม สิงหาพันธ์ ตำแหน่ง รองนายก

  • นายโสพล เมียงแก ตำแหน่ง รองนายก

  • นายหวังเต๊ะ ฉิมเพ็ชร ตำแหน่ง เลขานุการนายก

สถิติการเข้าชม

16813
TodayToday10
YesterdayYesterday18
This_WeekThis_Week36
This_MonthThis_Month160
All_DaysAll_Days16813

วันและเวลา

Time : 07:25 (pm)

Day : Wednesday

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ซ่อมสร้างถนนลาดยางพาราแอสฟัสท์ติกคอนกรีต ม.1
Published: 12-24-2018 Hits: 9
ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ซ่อมสร้างถนนลาดยางพาราแอสฟัสท์ติกคอนกรีต ม.1   รายละเอียดเอกสารคลิก...
ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ก่อสร้างดาดคอนกรีตคูส่งน้ำ ม.4
Published: 12-24-2018 Hits: 9
ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ก่อสร้างดาดคอนกรีตคูส่งน้ำ ม.4   รายละเอียดเอกสารคลิก...
ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ก่อสร้างดาดคอนกรีตคูส่งน้ำ ม.4 และ ม.6
Published: 12-24-2018 Hits: 10
ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ก่อสร้างดาดคอนกรีตคูส่งน้ำ ม.4 และ ม.6   รายละเอียดเอกสารคลิก...
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ม.2
Published: 12-14-2018 Hits: 10
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ม.2   รายละเอียดเอกสารคลิก...
เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ดิกคอนกรีต
Published: 11-21-2018 Hits: 18
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ดิกคอนกรีต  รายละเอียดเอกสารคลิก...
ประกาศ เรื่อง การตรวจรับงานจ้างโครงการเหมาปรับปรุงสะพานไม้ข้ามคลองชลประทาน
Published: 07-06-2018 Hits: 25
เรื่อง การตรวจรับงานจ้างโครงการเหมาปรับปรุงสะพานไม้ข้ามคลองชลประทาน  รายละเอียดเอกสารคลิก...
ประกาศ เรื่อง การตรวจรับงานจ้างโครงการจ้างเหมาดาดคอนกรีตพร้อมเสริมคันดินลอกคูส่งน้ำ หมู่ที่1
Published: 05-07-2018 Hits: 15
เรื่อง การตรวจรับงานจ้างโครงการจ้างเหมาดาดคอนกรีตพร้อมเสริมคันดินลอกคูส่งน้ำ หมู่ที่1  รายละเอียดดเอกสารคลิก...
ประกาศ การตรวจรับงานจ้างโครงการจ้างเหมาฝั่งท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 3 จำนวน 2 จุด
Published: 05-07-2018 Hits: 22
ประกาศ การตรวจรับงานจ้างโครงการจ้างเหมาฝั่งท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 3 จำนวน 2 จุด   รายละเอียดเอกสารคลิก...

ข่าวประกาศ

ประกาศ เรื่อง ประกวกราคาจ้างก่อสร้างดาดคอนกรีตคูส่งน้ำ หมู่ที่ 4 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  (e-bidding)
Published: 01-15-2019 Hits: 5
เรื่อง ประกวกราคาจ้างก่อสร้างดาดคอนกรีตคูส่งน้ำ หมู่ที่ 4 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  (e-bidding)   รายละเอียดเอกสารคลิก...
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างซ่อมสร้างถนนลาดยางพาราแอสฟัสท์ติกคอนกรีต ม.1
Published: 01-14-2019 Hits: 8
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างซ่อมสร้างถนนลาดยางพาราแอสฟัสท์ติกคอนกรีต ม.1   รายละเอียดเอกสารคลิก...
ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างดาดคอนกรีตคูส่งน้ำ ม.4 และม.6 ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
Published: 01-14-2019 Hits: 6
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างดาดคอนกรีตคูส่งน้ำ ม.4 และม.6 ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  รายละเอียดเอกสารคลิก...
ประกาศ การยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษีท้องถิ่น  ประจำปี 2562
Published: 12-13-2018 Hits: 11
การยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษีท้องถิ่น  ประจำปี 2562  รายละเอียดเอกสารคลิก...
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัสท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 2 ต.สนามคลี อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
Published: 11-14-2018 Hits: 22
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัสท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 2 ต.สนามคลี อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  รายละเอียดเอกสารคลิก...
ประกาศ เรื่อง รายงานผลการดำเนินการแผนการเสริมสร้างวินัยคุณธรรม จริยธรร และการป้องกันการทุจริต  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
Published: 11-08-2018 Hits: 34
ประกาศ เรื่อง รายงานผลการดำเนินการแผนการเสริมสร้างวินัยคุณธรรม จริยธรร และการป้องกันการทุจริต  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561   รายละเอียดเอกสารคลิก...
ประกาศ เรื่อง แผนการเสริมสร้างวินัยคุณธรรม  จริยธรรม และการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
Published: 11-08-2018 Hits: 37
ประกาศ เรื่อง แผนการเสริมสร้างวินัยคุณธรรม  จริยธรรม และการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 รายละเอียดเอกสารคลิก...  
ประกาศ อบต.สนามคลี เรื่อง สัดส่วนประชาคมท้องถิ่นระดับตำบล เพื่อการเพิ่มเติม เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) ฉบับที่ 2
Published: 10-19-2018 Hits: 21
ประกาศ อบต.สนามคลี เรื่อง สัดส่วนประชาคมท้องถิ่นระดับตำบล เพื่อการเพิ่มเติม เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) ฉบับที่ 2   รายละเอียดเอกสารคลิก...

ข่าวกิจกรรม

อบต.รวมพลังแห่งความภักดี
Published: 12-28-2016 Hits: 331
 เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2559   ณ  ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลสนามคลีโดยมีคณะผู้บริหาร   สมาชิกสภาฯ  พนักงาน  กำนัน  ผู้ใหญ่บ้าน ...
น้อมอาลัย รำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เสด็จสู่สวรรคาลัย ธ สถิตในดวงใจไทยนิรันดร์
Published: 12-28-2016 Hits: 526
ภาพการเข้าร่วมกิจกรรม "สุพรรณบุรี น้อมอาลัย รำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เสด็จสู่สวรรคาลัย ธ สถิตในดวงใจไทยนิรันดร์" เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2559 ณ ศาลากลางจังหวัดสุพรรณบุรี เวลา 16.00 - 19.00 ...
ประชุมประชาคม จัดทำแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
Published: 12-26-2016 Hits: 214
การจัดประชุมประชาคม จัดทำแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2559 ณ อาคารอเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลสนามคลี โดยมีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำหน่วยงานต่างๆ ...
ประชาคมหมู่บ้านเพื่อจัดทำแผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2560-2562)
Published: 03-23-2016 Hits: 1078
  ประชาคมหมู่บ้านเพื่อจัดทำแผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2560-2562) วันที่ 3 - 12 ก.พ.2559   
ประชาสัมพันธ์ กำหนดการยื่นแบบ และชำระภาษี
Published: 03-23-2016 Hits: 778
กำหนดการยื่นแบบ และชำระภาษี ประจำปี 2559
โครงการสร้างรายได้จากปศุสัตว์ในฤดูแล้งเพื่อลดรายจ่ายในครัวเรือน
Published: 03-03-2016 Hits: 797
โครงการสร้างรายได้จากปศุสัตว์ในฤดูแล้งเพื่อลดรายจ่ายในครัวเรือน ๒๕๕๘/๕๙
โครงการสินค้าธงฟ้าราคาประหยัดเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้ง
Published: 02-15-2016 Hits: 764
โครงการสินค้าธงฟ้าราคาประหยัดเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้ง
การประชุมสภาฯ
Published: 02-15-2016 Hits: 256
การประชุมสภาฯ