ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาลงหินคลุกซ่อมแซมถนนพร้อมปรับเกลี่ย หมู่ที่ 2,3  รายละเอียดข้อมูลคลิก...

เปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้าง อาหารเสริม(นม)  รายละเอียดข้อมูลคลิก...

- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซ่มถนนพื้นที่ภายในตำบลสนามคลีจำนวน 9 สาย รายละเอียดข้อมูลคลิก...
- ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง รายละเอียดข้อมูลคลิก...

โครงการลงหินคลุกซ่อมแซมถนน สายที่1หมู่1
- ราคากลางโครงการลงหินคลุกซ่อมแซมถนน สายที่1หมู่1 รายละเอียดข้อมูลคลิก...
- สรุปการประเมินราคาโครงการลงหินคลุกซ่อมแซมถนน สายที่1หมู่1 รายละเอียดข้อมูลคลิก...

โครงการลงหินคลุกซ่อมแซมถนน สายที่2 หมู่1
- ราคากลางโครงการลงหินคลุกซ่อมแซมถนน สายที่2 หมู่1 รายละเอียดข้อมูลคลิก...
- สรุปการประเมินราคาโครงการลงหินคลุกซ่อมแซมถนน สายที่1 หมู่1 รายละเอียดข้อมูลคลิก...

โครงการลงหินคลุกซ่อมแซมถนน สายที่3 หมู่1
- ราคากลางโครงการลงหินคลุกซ่อมแซมถนน สายที่3 หมู่1 รายละเอียดข้อมูลคลิก...
- สรุปการประเมินราคาโครงการลงหินคลุกซ่อมแซมถนน สายที่1หมู่1 รายละเอียดข้อมูลคลิก...

โครงการลงหินคลุกซ่อมแซมถนน สายที่4 หมู่2
- ราคากลางโครงการลงหินคลุกซ่อมแซมถนน สายที่4 หมู่2 รายละเอียดข้อมูลคลิก...
- สรุปการประเมินราคาโครงการลงหินคลุกซ่อมแซมถนน สายที่4 หมู่2 รายละเอียดข้อมูลคลิก...

โครงการลงหินคลุกซ่อมแซมถนน สายที่5 หมู่2
- ราคากลางโครงการลงหินคลุกซ่อมแซมถนน สายที่5 หมู่2 รายละเอียดข้อมูลคลิก...
- สรุปการประเมินราคาโครงการลงหินคลุกซ่อมแซมถนน สายที่5 หมู่2 รายละเอียดข้อมูลคลิก...

โครงการลงหินคลุกซ่อมแซมถนน สายที่6 หมู่2
- ราคากลางโครงการลงหินคลุกซ่อมแซมถนน สายที่6 หมู่2 รายละเอียดข้อมูลคลิก...
- สรุปการประเมินราคาโครงการลงหินคลุกซ่อมแซมถนน สายที่6 หมู่2 รายละเอียดข้อมูลคลิก...

โครงการลงหินคลุกซ่อมแซมถนน สายที่7หมู่3
- ราคากลางโครงการลงหินคลุกซ่อมแซมถนน สายที่7หมู่3 รายละเอียดข้อมูลคลิก...
- สรุปการประเมินราคาโครงการลงหินคลุกซ่อมแซมถนน สายที่7หมู่3 รายละเอียดข้อมูลคลิก...