ผู้บริหาร

 • นายเทิดมงคล สุพรรณคง ตำแหน่ง นายก

 • นายเฉลิม สิงหาพันธ์ ตำแหน่ง รองนายก

 • นายโสพล เมียงแก ตำแหน่ง รองนายก

 • นายหวังเต๊ะ ฉิมเพ็ชร ตำแหน่ง เลขานุการนายก

สถิติการเข้าชม

26049
TodayToday1
YesterdayYesterday5
This_WeekThis_Week51
This_MonthThis_Month203
All_DaysAll_Days26049

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ข่าวประกาศ

ข่าวกิจกรรม

ภาพการประชุมคณะทำงานจัดทำแผนการดูแล (Care Plan) กำกับและควบคุมการปฏิบัติงานอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น เพื่อวางแผนการดำเนินงานตามโครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น เพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง
Published: 12-02-2020 Hits: 20
ภาพการประชุมคณะทำงานจัดทำแผนการดูแล (Care Plan) กำกับและควบคุมการปฏิบัติงานอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น เพื่อวางแผนการดำเนินงานตามโครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น เพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง
ภาพการประชุมคณะอนุกรรมการสนับสนุนการจัดบริการดูแลระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง (LTC) อบต.สนามคลี ครั้งที่ 1/2563 วันที่ 26 ตุลาคม 2563
Published: 12-02-2020 Hits: 22
ภาพการประชุมคณะอนุกรรมการสนับสนุนการจัดบริการดูแลระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง (LTC) อบต.สนามคลี ครั้งที่ 1/2563 วันที่ 26 ตุลาคม 2563
ภาพการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสนามคลี  สมัยสามัญและวิสามัญ ประจำปี 2563 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสนามคลี
Published: 10-07-2020 Hits: 55
ภาพการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสนามคลี   สมัยสามัญและวิสามัญ  ประจำปี  2563  ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสนามคลี
ภาพโครงการเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียงในพื้นที่ตำบลสนามคลี โดยได้รับงบประมาณจากการรวบรวมขวดพลาสติกจำหน่ายและพนักงาน อบต.สนามคลี ร่วมสมทบงบประมาณ เพื่อจัดซื้อของเยี่ยมให้แก่ผู้ป่วยติดเตียง ประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 29 ก.ย. 2563
Published: 10-07-2020 Hits: 46
ภาพโครงการเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียงในพื้นที่ตำบลสนามคลี  โดยได้รับงบประมาณจากการรวบรวมขวดพลาสติกจำหน่ายและพนักงาน อบต.สนามคลี ร่วมสมทบงบประมาณ เพื่อจัดซื้อของเยี่ยมให้แก่ผู้ป่วยติดเตียง  ประจำปี 2563  เมื่อวันที่ 29 ก.ย. 2563
ภาพการประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.สนามคลี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
Published: 10-06-2020 Hits: 55
ภาพการประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.สนามคลี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
โครงการลงพื้นที่จ่ายเงินเบี้ยยังชีพให้แก่ผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ติดเชื้อ ให้กับประชาชนในพื้นที่ หมู่ที่ 1 - 6 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
Published: 10-06-2020 Hits: 49
โครงการลงพื้นที่จ่ายเงินเบี้ยยังชีพให้แก่ผู้สูงอายุ  ผู้พิการและผู้ติดเชื้อ ให้กับประชาชนในพื้นที่ หมู่ที่ 1 - 6 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563